back
prairie,explosion,illinois,tallgrass, photo
next

Prairie Explosion

Illinois

Tallgrass Prairie. Photo © copyright by Joseph Kayne.