back
Tallgrass Prairie
next

Prairie Elephant Ears

Illinois

Tallgrass Prairie. Photo © copyright by Joseph Kayne.