back
Autumn Foliage On Display In New England
next

White Mountains Autumn

New Hampshire

Autumn Foliage On Display In New England. Photo © copyright by Joseph Kayne.