back
Illinois Grain Silo
next

Silo Staircase

Illinois

Illinois Grain Silo. Photo © copyright by Joseph Kayne.