back
shale,wonderland,utah, photo
next

Shale Wonderland

Utah

Shale Formation At Dawn. Photo © copyright by Joseph Kayne.