back
prairie,autumn,illinois,tallgrass, photo
next

Prairie Autumn

Illinois

Tallgrass Prairie. Photo © copyright by Joseph Kayne.