back
Autumn Pool, White Mountains
next

Granite Rainpool & Leaves, Autumn

New Hampshire

Autumn Pool, White Mountains. Photo © copyright by Joseph Kayne.