back
Vermont Farmhouse
next

Farmhouse Porch

Vermont

Vermont Farmhouse. Photo © copyright by Joseph Kayne.

Related Galleries: Black & White Photographs