back
Tallgrass Prairie
next

Autumn on the Prairie

Illinois

Tallgrass Prairie. Photo © copyright by Joseph Kayne.