back
autumn,prairie,illinois,tallgrass, photo
next

Autumn on the Prairie

Illinois

Tallgrass Prairie. Photo © copyright by Joseph Kayne.