back
autumn,birches,maples,new,hampshire, photo
next

Autumn Birches & Maples

New Hampshire

Autumn in The White Mountains. Photo © copyright by Joseph Kayne.